Utbildning/Education

Utbildning,föreläsningaroch workshops/Education, lectures and workshops


Vi erbjuder en rad föreläsningar och utbildningar inom psykoterapi, handledning, par- och barnliv samt organisationsutveckling


We offer a number of lectures and training courses in psychotherapy, supervision, couples- and children life and in organizational development. We also offer workshops, supervision and training in APT.

 

Jenny och Magnus är båda erfarna föreläsare inom utbildnings- och konferenssammanhang

Nedan finns exempel på utbildningar vi genomfört som går att boka in, samt som ibland erbjuds i våra lokaler på Södermalm:

Seven eyed model


En heldagsföreläsning om den 7-ödga handledningsmodellen som riktar sig till handledare och konsulter i offentlig och privat verksamhet.


Föreläsare: Jenny S Svebeck


Ett affektfokuserat förhållningssätt i arbetet med ungdomar


Utbildningen, som är 2 heldagar med några veckors mellanrum, riktar sig till personal möter  ungdomar i sin arbetsvardag och ger grundläggande kunskaper i affektteori samt grundläggande verktyg till förståelsen om hur våra affekter ibland skapar inre konflikter och svårigheter.


Föreläsare: Jenny S Svebeck


Parliv


Att må bra i sin relation är en avgörande faktor för att leva ett hälsosamt liv. Men hur utvecklar man sin relation på ett förebyggande och lustfyllt sätt? 

Det och mycket mer tar Magnus upp i sin föreläsning. Han riktar sig till alla som är intresserade av att utveckla sin reltion och delar med sig av erfarenheter samt ger verktyg för hur man kan utveckla sin parreltaion.Föreläsningen belyser också hur en parrelation i utveckling påverkar hela livet.


Föreläsare: Magnus SjöströmGrundutbildning i affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi med särskilt fokus på APT


APT(AffectPhobiaTherapy) är en affektfokuserad terapimetod inom paraplybegreppet EDT (experientiell dynamisk terapi) med gott vetenskapligt stöd (APT-Sweden)


Utbildningen, som är 5 dagar bygger på föreläsningar och teori varvat med upplevelsebaserade övningar 


Utbildningen har som mål att ge en introduktion till affektfokuserad psykodynamisk terapi.


Föreläsare:

Jenny S Svebeck

internationellt certifierad APT-terapeut samt APT-trainer


APT - affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi


Jenny är co ledare med Kristin Osborn i Stockholm Certified CORE-training i APT (Affektfobiterapi). 


Hon erbjuder utbildning, workshops och handledning i Sverige och internationellt  i Affektfobiterapi och terapeuters självomhändertagande.


Jenny is co-leader of the Stockholm Certified APT CORE training and

offers education, workshops and supervision in AffectFobiaTherapy throughout Sweden and internationally.

Ett affektfokuserat förhållningssätt i det människovårdande arbetet

 

Utbildningen, som är 2 heldagar med några veckors mellanrum, riktar sig till personal i människovårdande yrken. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i affektteori samt grundläggande verktyg till förståelsen om hur våra affekter ibland skapar inre konflikter och svårigheter.


Föreläsare: Jenny S Svebeck