Utbildning/Education

Utbildning,föreläsningar och workshops/Education, lectures and workshops


SjöströmSvebeck erbjuder en rad föreläsningar och utbildningar inom psykoterapi och handledning. 

We offer a number of lectures and training courses in psychotherapy and supervision. We also offer workshops, supervision and training in APT.

 

Jenny är en erfaren föreläsare i utbildnings- och konferenssammanhang i Sverige och internationellt. 

Nedan finns exempel på genomförda utbildningar som går att boka in, samt som ibland erbjuds i våra lokaler på Södermalm:

Seven eyed model


En heldagsföreläsning om den sjuögda handledningsmodellen som riktar sig till handledare och konsulter i offentlig och privat verksamhet.Ett affektfokuserat förhållningssätt i arbetet med ungdomar


Utbildningen, som är 2 heldagar med några veckors mellanrum, riktar sig till personal möter  ungdomar i sin arbetsvardag och ger grundläggande kunskaper i affektteori samt grundläggande verktyg till förståelsen om hur våra affekter ibland skapar inre konflikter och svårigheter.Ett affektfokuserat förhållningssätt i det människovårdande arbetet

 

Utbildningen, som är 2 heldagar med några veckors mellanrum, riktar sig till personal i människovårdande yrken. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i affektteori samt grundläggande verktyg till förståelsen om hur våra affekter ibland skapar inre konflikter och svårigheter.


Grundutbildning i affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi med särskilt fokus på APT


APT(AffectPhobiaTherapy) är en affektfokuserad terapimetod inom paraplybegreppet EDT (experientiell dynamisk terapi) med gott vetenskapligt stöd (APT-Sweden)


Utbildningen, som är 5 till 10 dagar bygger på föreläsningar och teori varvat med upplevelsebaserade övningar 


Utbildningen har som mål att ge en introduktion till affektfokuserad psykodynamisk terapi.


Jenny S Svebeck är internationellt certifierad APT-terapeut samt APT-trainer


APT - affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi


Jenny är co ledare med Kristin Osborn i Stockholm Certified CORE-training i APT (Affektfobiterapi). 


Hon erbjuder utbildning, workshops och handledning i Sverige och internationellt  i Affektfobiterapi och terapeuters självomhändertagande.


Jenny is co-leader of the Stockholm Certified APT CORE training and

offers education, workshops and supervision in AffectPhobiaTherapy throughout Sweden and internationally.