Vi erbjuder/We offer

Vi erbjuder / We offer:


Psykoterapi/Psychotherapy


Vi erbjuder psykoterapi i olika former utifrån behov:


Individual-, lång- eller korttidsterapi

Parterapi

Familjeterapi

Nätbaserad psykoterapi


Psykoterapeuter som arbetar på SjöströmSvebeck AB har olika inriktningar i det terapeutiska arbetet. Utifrån behovet hos den vi möter kan vi erbjuda:


  • Individualterapi på systemisk och psykodynamisk grund.
  • Psykodynamisk lång- eller korttidsterapi.
  • APT (Affektfobiterapi) som är en terapiform under det internationella paraplybegreppet EDT (Experientiell Dynamisk Terapi) www.aptsweden.se
  • Parterapi på en systemisk grund
  • Familjeterapi på en systemisk grund
Konsultationer och orienterande samtal/Consultations


Vi erbjuder tre till fem samtal där vi tillsammans undersöker dina behov och din situation just nu.


Ibland resulterar detta till en uppstart av terapi och ibland räcker det med dessa samtal för att sortera.


Ibland leder det till stödsamtal i en krissituation.

Handledning/Supervision

- och konsultationer/and ConsultationsVi erbjuder handledning och konsultationer


Handledning av arbetsgrupper inom offentlig och privat verksamhet.


Handledning av individer i offentlig och privat verksamhet


Handledning av studerande i psykoterapi vid flera utbidlningsinstitut i Stockholm


Olika former av konsulterande samtal individuellt och i arbetsteam i offentlig och privat verksamhet
Parliv.nu


Programmet parliv.nu baseras på mångårig erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete med enskilda, par och familjer.


Programmets pedagogiska gund är förändringsmetoden Appreciative Inquiry (svenska Uppskattande frågande)


läs mer här

unsplash